Contracte

Contractul nr. 1:

Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare – Aglomerarea Întorsura Buzăului;

Valoare contract: 12.768.845,09 lei, fără TVA

Principalele tipuri de lucrări:

Construcţie staţii de pompare a apei – 1 (buc.)

Extindere reţea de distribuţie apă – 2.3 (km)

Reabilitare reţea de distribuţie apă – 3.7 (km)

Extindere reţea de canalizare – 4.2 (km)

Reabilitare reţea de canalizare – 1.9 (km)

Construcţie staţii de pompare ape uzate – 4 (buc.)

Construcţie conductă de refulare – 1.1 (km)

Contractul nr. 2:

Reabilitare şi extindere staţii de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducţiune şi construire gospodării de apă – Aglomerările Covasna, Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe.

Valoare contract: 6.143.560,16 lei, fără TVA

Principalele tipuri de lucrări:

Reabilitare puţuri – 15 (buc.)

Reabilitare captări de suprafaţă – 1 (buc.)

Reabilitare aducţiuni – 4 km)

Reabilitare şi extindere staţii de tratare a – 1 (buc)