Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna

Descriere proiect

Descriere proiect

Proiectul „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna

 Valoare totală eligibilă: 18.912.405.25 lei, fără TVA

Contribuţie UE: 14.656.073,89 lei, fără TVA

Contribuţie buget de stat: 2.241.514,18 lei, fără TVA

Contribuţie bugete locale: 344.848,80 lei, fără TVA

Contribuţie operator regional: 1.669.965,38 lei, fără TVA

Termen de implementare: decembrie 2018

 

Proiectul are ca obiectiv strategic creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Lucrările ce urmează a fi finanţate din POIM sunt cele enumerate mai jos:

Reabilitare puţuri (buc.) – 15 (Sfântu Gheorghe)

Reabilitare captări de suprafaţă (buc.) – 1 (Covasna)

Reabilitare aducţiuni (m) – 4.027,04 (Covasna),

Reabilitare şi extindere staţii de tratare a apei (buc.) – 1 (Covasna)

Construcţie staţii de pompare a apei (buc.) – 1 (Întorsura Buzăului)

Extindere reţea de distribuţie apă (m) – 2.326,20 (Întorsura Buzăului)

Reabilitare reţea de distribuţie apă (m) – 3.759,35 (Întorsura Buzăului)

Extindere reţea de canalizare (m) – 4.276,44 (Întorsura Buzăului)

Reabilitare reţea de canalizare (m) – 1.991,00 (Întorsura Buzăului)

Construcţie staţii de pompare ape uzate (buc.) – 4 (Întorsura Buzăului)

Construcţie conductă de refulare (m) – 1.100,00 (Întorsura Buzăului)

 

Alimentarea cu apă

La finalizarea proiectului (2018), numărul persoanelor care vor beneficia de alimentarea cu apă potabilă prin reţeaua de distribuţie a apei potabile ca urmare a creşterii producţiei/capacităţii de transport a apei potabile va fi de 102.110 locuitori (aferenţi ambelor faze), respectiv 1,27% din totalul de locuitori care necesită alimentare cu apă la nivelul României (8.018.086 locuitori - date calculate pe baza informaţiilor furnizate de INS/ANAR) şi 0,51% din totalul de locuitori de la nivelul României (20.121.641 locuitori - date recensământ furnizate de INS). Gradul de deservire a populaţiei de sistemul public de alimentare cu apă potabilă în aria de acoperire a proiectului va creste de la 81,45% - valoare inainte de proiect – la 100% dupa realizarea proiectului. Investitiile realizate în Faza 2 (reabilitare puţuri, reabilitare captări) conduc la o mai bună calitate a apei. Populaţie suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă: 5.700 (5,58% din total locuitori ai judeţului, reprezentând o creştere a gradului de deservire a populaţiei de sistemul public de alimentare cu apă potabilă în aria de acoperire a proiectului de la 94,42% la 100%). Proiectul nu prevede investiţii pentru localităţi cu mai puţin de 50 locuitori.

 

Apa uzată

Numărul persoanelor/populaţie echivalentă a căror apă uzată este transportată spre staţiile de epurare prin reţeaua de transport a apelor uzate ca urmare a creşterii nivelului tratării apelor uzate/capacităţii de transport construită prin proiect şi care anterior nu au fost conectate sau au fost deservite de sistemele de apă uzată tratată necorespunzător, va fi de 115.200 de locuitori echivalenţi (calculat pentru ambele faze), respectiv un total de aproximativ 0,55% din totalul de locuitori echivalenţi de la nivelul României (20.798.547 l.e la nivelul anului 2014 – date furnizate de ANAR) şi un total de aproximativ 1,08% din populaţia echivalentă care mai necesită a fi conectată la sisteme centralizate de apă uzată la nivelul României (10.630.137 l.e la nivelul anului 2014 – date calculate pe baza informaţiilor furnizate de ANAR). Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenţi) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenţi în aglomerări cu peste 10.000 l.e. in aria de acoperire a proiectului, ce cuprinde 3 aglomerări, va creşte de la procentul de 71,54% (82.414) în anul 2010 la procentul de 100% în 2018 (115.200), după implementarea măsurilor proiectului. Populaţie echivalentă suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate: 7.200 (6,25% din total locuitori echivalenţi ai judeţului, reprezentând o creştere a gradului de conectare la sisteme de apă uzată de la 93,75% la 100%). Proiectul nu prevede investiţii pentru aglomerări cu mai puţin de 10.000 l. e.

În ceea ce priveşte indicatorul de program 2S31 (localităţile implicate fiind localităţi cu peste 10.000 l.e.), nivelul acestuia va atinge 100% la finalul implementării proiectului.

© 2020 APACOV Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna. Toate drepturile rezervate.