Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna

Contracte

Contracte

Contracte

Contractul nr. 1:

Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, staţii de pompare apă potabilă, staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare – Aglomerarea Întorsura Buzăului;

Valoare contract: 12.768.845,09 lei, fără TVA

 

Principalele tipuri de lucrări:

Construcţie staţii de pompare a apei – 1 (buc.)

Extindere reţea de distribuţie apă – 2.3 (km)

Reabilitare reţea de distribuţie apă – 3.7 (km)

Extindere reţea de canalizare – 4.2 (km)

Reabilitare reţea de canalizare – 1.9 (km)

Construcţie staţii de pompare ape uzate – 4 (buc.)

Construcţie conductă de refulare – 1.1 (km)

 

Contractul nr. 2:

Reabilitare şi extindere staţii de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducţiune şi construire gospodării de apă – Aglomerările Covasna, Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe.

Valoare contract: 6.143.560,16 lei, fără TVA

 

Principalele tipuri de lucrări:

Reabilitare puţuri – 15 (buc.)

Reabilitare captări de suprafaţă – 1 (buc.)

Reabilitare aducţiuni – 4 km)

Reabilitare şi extindere staţii de tratare a – 1 (buc)

 

© 2020 APACOV Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna. Toate drepturile rezervate.