Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna

Beneficiar

Beneficiar proiect

Gospodarie Comunala S.A – operatorul regional pentru judetul Covasna – beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului “Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, cu nr. SMIS 2014+ 103186, conform Deciziei Comisiei C(2017) 426 de modificare a Deciziei Comisiei C(2011) 1811 privind proiectul major “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”.

© 2020 APACOV Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna. Toate drepturile rezervate.