Az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretén belül társfinanszírozott projekt.

Az Európai Unió a Nagy Infrastruktúra Operatív Program 3-as prioritási tengelye – A környezeti infrastruktúra erőforrás-hatékony fejlesztése – keretén belül azon környezetvédelmi ágazatok egyikét támogatja, amelyben a beruházási igények meglehetősen magasak, figyelembe véve, hogy Romániában a lakosságnak kevés lehetősége van a víz- és csatornahálozatra való csatlakozásra, hogy bizonyos térségekben az ivóvíz minősége nem megfelelő, valamint azt, hogy némely területen a csatornázás és a szennyvíztisztítás teljesen hiányzik. A Közüzemek Rt. 2017. május 18-án aláírta a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapokért Felelős Minisztériummal a „Kovászna megye víz- és szennyvízrendszereinek korszerűsítése és bővítése pályázat szakaszolása” megnevezésű pályázat finanszírozási szerződését. A pályázat tárgya a víz- és csatornázási infrastruktúra regionális szintű bővítése és felújítása a Közüzemek Rt. működési területén (Sepsiszentgyörgy, Bodzaforduló és Kovászna) azzal a céllal, hogy regionális szinten biztosítsák azon kötelezettségek teljesítését, amelyeket Románia a csatlakozási szerződés környezetvédelmi fejezetében vállalt.

Kedvezményezett

A Közüzemek Rt. – Kovászna megyei regionális szolgáltatója – vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyert a “Kovászna megye víz- és szennyvízrendszereinek korszerűsítése és bővítése pályázat szakaszolása” projekt megvalósítására. A 2014+ 103186 SMIS kódal ellátott szerződés, a C(2011) 426–os Tanács határozat, C(2011) 1811 –es modosításával a kezdeti szerződés “Kovászna megye víz és szennyvízrendszereinek korszerűsítése és bővítése” vonatkozóan

A Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretén belül finanszírozott projekt megvalósítási ideje 36 hónap, összértéke pedig 18.912.405,25 lej, amelyből 14.656.073,89 lej az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó vissza nem térítendő támogatás.

A projekt elszámolható értéke: 18.912.405.25 lej + ÁFA

EU támogatás: 14.656.073,89 lej + ÁFA

Állami támogatás: 2.241.514,18 lej + ÁFA

Önkormányzatok önrésze: 344.848,80 lej + ÁFA

A regionális vízszolgáltató önrésze: 1.669.965,38 lej + ÁFA

Határidő: 2018 december

A projekt célkitűzése a városi szenyyvíz befogásának, valamint a lakoság ivóvízellátásának a bővítése.

A POIM-ból finanszírozott munkálatok a következők:

15 darab kút felújítása – Sepsiszentgyörgy

Egy felszini vízbefogó rendszer felújítása – Kovászna

4.027,04 m fővezetékek felújítása – Kovászna

Egy víztisztító telep felújítása és bővítése – Kovászna

Egy vízszivattyúállomás építése – Bodzaforduló

2.3 km hosszú ivóvízhálózat bővítése – Bodzaforduló

3.7 km hosszú ivóvízhálózat felújítása – Bodzaforduló

4.2 km hosszú szennyvíz hálózat bővítése – Bodzaforduló

1.9 km hosszú szennyvízhálózat felújítása – Bodzaforduló

4 darab szennyvízszivattyú-állomás építése – Bodzaforduló

1.1 km hosszú nyomóvezeték építése – Bodzaforduló