Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale
Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna

Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor” sprijină unul dintre sectoarele de mediu în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Gospodărie Comunală S. A. a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminstraţiei Publice şi Fondurilor Europene la data de 18.05.2017 contractul de finanţare „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, având ca obiect dezvoltarea şi reabilitarea, la nivel regional, a infrastructurii de apă şi canalizare, în zona de operare a Gospodărie Comunală S. A. (Sfântu Gheorghe, Întorsura Buzăului şi Covasna), în scopul respectării la nivel regional a angajamentelor luate de România prin Tratatul de Aderare cu privire la capitolul Mediu şi a Directivelor Europene în vigoare privind calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate.

Proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, este derulat pe o perioadă de 36 luni, având o valoare totală eligibilă de 18.912.405,25 lei, din care 14.656.073,89 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

© 2020 APACOV Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna. Toate drepturile rezervate.